Jak vypadal minulý ročník

Akumulator-KolinAkumulátor, evropské baterky pro mladí akční lidi, vzdělává o politice a občanské společnosti a pomáhá mladým lidem měnit jejich okolí. Od listopadu 2015 do dubna 2016 se 19 účastníků a účastnic ve věku 15 až 25 let nabilo schopnostmi, které posílily jejich zapojení do diskuzí, kampaní a realizaci nápadů na zlepšení prostředí, ve kterém žijí

Odcházím se spoustou nových poznatků a zážitků, napojením na síť aktivních lidí a hlavně pocitem, že i já můžu měnit svět kolem sebe.” (Anna, 20 let, účastnice Akumulátoru).

Co jsme se učili a jak

Ve škole se o aktivním občanství a politice mlčí. Proto se Akumulátor zaměřil na to, aby se nadšení mladí lidé nebáli realizovat své nápady, porozuměli tomu, jak funguje lokální, celostátní i evropská politika a věděli, jak ji mohou ovlivňovat. Tyto schopnosti účastníci a účastnice naakumulovali během 5 víkendových školení a týdenní exkurze do Bruselu. “Přístup a metody Akumulátoru, které byly založené na výměně zkušeností mezi účastníky, aktivním přístupu a interaktivních diskuzích s hosty, rozvíjely u mladých lidí smysl pro iniciativu. Důležitou součástí učení byla praxe, kterou si musel každý zkusit připravit a zrealizovat . Účastníci se pustili například do průvodcovským služeb s lidmi bez domova, sdílení názorů místních obyvatel a ekologické procházky,” říká koordinátorka Akumulátoru Klára Berg.

Exkurze do Bruselu

Zážitkovou částí Akumulátoru byla exkurze do Bruselu. Nočním vlakem účastníci cestovali za programem, v rámci kterého se setkali s mladými lidmi z Finska, Maďarska a Rakouska, kteří prošli podobnými školeními, jako byl Akumulátor. “Myslím si, že mezinárodní rozměr fungoval. Bavili jsme se a užívali si společných chvil s účastníky z různých zemí. Zaujalo mě, jak podobné jsou problémy, které se v různých zemích řeší.” (Julia, účastnice z Finska).

Kdo Akumulátoru fandí

Za půlročním školením stoji Institut aktivního občanství. Finančně Akumulátor podpořili Green European Foundation, Heinrich Böll Foundation a drobní dárci z řad občanské společnosti.

Očima účastnice

Tady najdete výpověď účastnice Adély, která se napojila minulý rok na Akumulátor.

Co bude dál?

Akumulovat budeme zase! Ke konci srpna se budete moci přihlásit na Akumulátor, který se uskuteční od listopadu 2016 do dubna 2017. Pokud máte o další Akumulátor, evropské baterky pro mladé akční lidi, zájem, navštivte adresu aktivniobcanstvi.cz/akumulator.